Aanvraag tot deelname

Na ontvangst van het volledig ingevuld aanvraagformulier beoordelen wij je aanvraag tot deelname. Je ontvangt binnen de 14 dagen ons antwoord.  Samen met dit akkoord tot deelname vragen we je om definitief in te schrijven en ontvang je een factuur.

Ontvang je geen antwoord neem dan even contact op met ons secretariaat, 03 609 56 14.

  1. Registreren
  2. Overzicht van uw registratie
  3. Bevestiging

Heeft u reeds stappen ondernomen om de functie in te bedden in de organisatie? Omschrijf kort.

ECD Vlaanderen vzw respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.