Inschrijven

  1. Registreren
  2. Facturatie
  3. Overzicht
  4. Bevestiging
Minisymposium - ik, jij, samen MENS’. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.