Inschrijven

Vergeet je inschrijving niet te bevestigen in de 3e stap.

  1. Registreren
  2. Facturatie
  3. Overzicht van uw registratie
  4. Bevestiging
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.