Inschrijven Kortrijk 15/2/22

Hier kan je inschrijven voor de vorming. Informeer bij je voorziening of je een ander facturatieadres, bestelbonnummer of BTW nummer moet invullen. Dat kan je doen in de 2e stap. Vergeet niet in de 3e stap je inschrijving te bevestigen.

  1. Registreren
  2. Facturatie
  3. Overzicht van uw registratie
  4. Bevestiging
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.