Opleiding Referentiepersoon Dementie 2019 (VOLZET)

Zowel medewerkers uit de residentiële zorg, gezinszorg, ziekenfondsen en andere thuiszorgorganisaties kunnen hieraan deelnemen. De inhoud is afgestemd op alle doelgroepen.

Wat is een referentiepersoon dementie
Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen. Referentiepersonen zijn de ambassadeur van personen met dementie in hun organisatie.

Referentiepersonen nemen vakinhoudelijk leiderschap rond dementie op zich:

 • ondersteunend, adviserend en coachend tegenover collega’s
 • adviserend tegenover de organisatie rond het ontwikkelen van goede dementiezorg
   

Inschrijvingsvoorwaarden

Van de cursist verwachten we:

 • een uitgesproken motivatie om deze intensieve opleiding te volgen
 • een duidelijk engagement om de uitdaging als referentiepersoon dementie ten volle aan te gaan
 • voldoende ervaring en competenties  in het begeleiden van en de zorg voor personen met dementie.

Van leidinggeven en directie van de voorziening  verwachten we dat:

 • de cursisten de functie van referentiepersoon dementie na afloop van de opleiding kunnen opnemen en de nodige
 • experimenteerruimte krijgen
 • een passende functieomschrijving opgemaakt wordt
 • de referentiepersoon dementie een duidelijke plaats krijgt in het organogram
 • de nodige randvoorwaarden gecreëerd worden voor het maximaal slagen van de functie.

Het RIZIV geeft in de omzendbrief van augustus 2012 aan welke kwalificaties in aanmerking komen om de functie met financiering te mogen uitoefenen.  Vanuit onze positie van opleidingsverstrekker zijn wij gebonden aan geformuleerde modaliteiten.

Kostprijs
De prijs voor de cursus bedraagt 1.205 euro (inclusief hand-outs, broodjeslunch, koffie/thee en water). Het handboek ‘Dementie: van begrijpen naar begeleiden’ is ook inbegrepen in deze prijs.

Lestijden
Van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.30u

Educatief verlof
De opleiding tot referentiepersoon dementie wordt erkend voor betaald educatief verlof. Educatief verlof is een individueel vormingsverlof dat je recht geeft op afwezigheid op het werk om erkende opleidingen te volgen met behoud van loon. Het stelsel van educatief verlof is niet overal van toepassing. Bespreek zeker eerst met je werkgever of je dit attest kan aanvragen. De werkgever moet altijd akkoord gaan met de planning van je educatief verlof. Op het inschrijvingsformulier kan je aanduiden of je al dan niet een attest educatief verlof wil ontvangen.