Programma

Uren onder voorbehoud van kleine wijzigingen.

Timing

Inhoud 

Spreker 

09.20u

Verwelkomings-wachtfilmpje: intro filmpje met programma-aankondigingen, instructies en praktische-/technische tips

 

09.30u 

Welkom  

Op weg naar nog betere dementiezorg. Na de publicatie van het referentiekader dementie gingen verschillende Vlaamse organisaties aan de slag met het referentiekader dementie. Zes voorzieningen werden hierin begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Welke mooie initiatieven leven er in Vlaanderen en daarbuiten? Welke verschuivingen zien we gebeuren?  

Herlinde Dely 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

09.45u 

Hoe realiseer je een warm, persoonsgericht onthaal en geef je een grotere rol aan de mantelzorgers?  

Goede praktijk ZNA Hoge Beuken (Antwerpen)  vertelt over hun stappenplan dat uitmondde in een vernieuwde werking. 

ZNA Hoge Beuken (Antwerpen) 

10.15u 

Zorgprofessionals vinden het moeilijk om continuïteit te realiseren van de thuissituatie richting een verhuis naar het woonzorgcentrum. De dienst maatschappelijk werk van CM Limburg en Ocura vzw  presenteren u hun ‘warme doorverwijzing’, de ‘dementiekit’ en de manier waarop het team inzette op meer professionalisering. 

DMW CM Limburg & Ocura vzw 

10.45u 

Keynote speaker: goede zorg voor mensen met dementie

Wat is goede zorg voor mensen met dementie? En hoe kan de omgeving bijdragen aan de kwaliteit van leven die mensen met dementie ervaren? We leren van innovatieve woonzorgconcepten, zoals zorgboerderijen met 24-uurszorg of andere kleinschalige woonvormen. Dit gaat vaak gepaard met radicale keuzes: in de fysieke omgeving en  in de zorgverlening.  Deze lezing bespreekt inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en laat met inspirerende voorbeelden uit alle sectoren zien hoe de zorg voor mensen met dementie vorm kan krijgen.  

10:40 Q&A met Hilde Verbeeck

 

Prof. Dr. Hilde Verbeek
Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit Maastricht

11.15u 

15' PAUZE

 

11.30u

In gesprek met auteur Nicci Gerrard (de helft van het schrijversduo Nicci French). Deze keer geen psychologische thriller maar een interview over 

What dementia teaches us about love’ 

11:20 10' Q&A met Nicci Gerard

Nicci Gerrard, geïnterviewd door Jan Steyaert (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)

12.00u

Een Waarderend Ondersteunend Partnerschap, daar gaat Lindelo voor. Samen met bewoners en familieleden werkte het woonzorgcentrum aan een huiselijke inrichting en dagbesteding. Ook de anamnese en intake werd persoonsgerichter, waardoor de mens nog meer centraal kwam te staan. In deze goede praktijk leren we ook hoe met weerstand werd omgegaan 

WZC Lindelo Lille 

12.30u 

Het WZC Heilig-Hart in Sint-Niklaas stapte in een traject Innovatieve ArbeidsOrganisatie, een interessante combinatie met de invoering van een warm onthaal vanuit het referentiekader dementie.

 WZC Heilig Hart (Sint-Niklaas)

13.00u 

30' PAUZE

 

13.30u

De Vlaamse Werkgroep Mensen met Dementie stelt Hand in hand voor, hun manifest waarin ze tien cruciale punten voor een dementievriendelijke samenleving voorstellen.  

 Vlaamse Werkgroep Dementie

13.50u

Keynote speaker: veranderingstrajecten in de zorg

Veranderingstrajecten doorvoeren in de zorg is bijna een dagelijkse opdracht geworden. De populatie, wetgeving, maatschappelijke tendensen veranderen snel en daar blijven we graag op inspelen om de juiste kwaliteit van wonen en zorg te kunnen bieden.

Ondanks het aanwezige enthousiasme op de werkvloer stranden vernieuwingen vaak bij de uitwerking of vervagen de initiatieven op termijn op de werkvloer. Tijdens deze lezing herken je vaak gemaakte fouten, maar laten we je ook naar huis gaan met een praktijkrelevant referentiekader om verandertrajecten succesvol aan te pakken.

Q&A met Koen Geenen

Koen Geenen

Opleidingsmanager ergotherapie, Thomas More hogeschool

 14.20u

Een dementievriendelijke ziekenhuisomgeving creëren, dat is een van de doelstellingen van Het Anker, onderdeel van het AZ Sint-Maarten in Mechelen. De afdeling profileerde zich het afgelopen jaar als een expertise-afdeling voor mensen met een dementie én hun familieleden.

 

AZ Sint-Maarten (Mechelen)

14.50u

Stfran integreert het referentiekader dementie in het curriculum 

Eind 2019 won de HBO5-opleiding verpleegkunde van Stfran. uit Leuven een geldbedrag omdat zij het referentiekader dementie zo creatief verweefden in hun curriculum. Met welke ideeën wonnen ze de wedstrijd? En wat hebben ze met het prijzengeld gedaan?

Kris Matuscsak, docent Stfran. 

15.05u

15' PAUZE

 

15.20u 

Zowel het centrum voor dagverzorging als de woningen van het Portiek in Kortrijk die zich richten naar mensen met jongdementie, trokken de kaart van de mantelzorgers. Ze geven je tips and tricks over hoe mantelzorgparticipatie en een persoonsgerichte intake vorm kan krijgen.  

WZC de Korenbloem - het Portiek (Kortrijk) 

15.45u 

Slotwoord door minister Beke

 

16.00u 

Terugblik op de pilootprojecten en vooruitblik naar de toekomst. Wat leerden we uit deze zes trajecten? Wat nemen we mee naar de toekomst?  

We stellen u ook graag de nieuwe tentoonstelling van Leo De Bock in Cera Leuven voor. 

Jurn Verschraegen 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

16.20u  Einde van de studiedag